Cách lên đồ Blitzcrank ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Blitzcrank ARAM mới nhất và build bảng ngọc Blitzcrank Aram mùa 12 mạnh 2022.
Blitzcrank Mùa 12
Blitzcrank ARAM: Người Máy Hơi Nước

Bảng ngọc Blitzcrank ARAM

KIÊN ĐỊNHDư ChấnTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Blitzcrank Aram

Blitzcrank Q QBlitzcrank W WBlitzcrank E E

Phép bổ trợ Blitzcrank Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Blitzcrank Aram

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Cơ Động

Cách lên đồ Blitzcrank Aram

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Gai

Blitzcrank Aram Dây Chuyền Iron Solari, Giày Cơ Động, Tụ Bão Zeke, Lời Thề Hiệp Sĩ, Dây Chuyền Chuộc Tội, Giáp Gai.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Blitzcrank Aram và bảng ngọc bổ trợ Blitzcrank Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem