Cách lên đồ Camille ARAM và Bảng Ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Camille ARAM mới nhất và build bảng ngọc Camille Aram mùa 13 mạnh 2022.
Camille Mùa 13
Camille ARAM: Bóng Thép

Bảng ngọc Camille ARAM

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Camille Aram

Camille Q QCamille E ECamille W W

Phép bổ trợ Camille Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Camille Aram

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Camille Aram

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Camille Aram Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Mãng Xà, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Camille Aram và bảng ngọc bổ trợ Camille Aram để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22