Cách lên đồ Garen ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Garen ARAM mới nhất và build bảng ngọc Garen Aram mùa 12 mạnh 2022.
Garen Mùa 12
Garen ARAM: Sức Mạnh Của Demacia

Bảng ngọc Garen ARAM

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Garen Aram

Garen E EGaren Q QGaren W W

Phép bổ trợ Garen Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Garen Aram

Chùy Phản KíchLời Nhắc Tử VongGiáp Liệt Sĩ

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Garen Aram

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiLời Nhắc Tử VongGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp Gai

Garen Aram Chùy Phản Kích, Giày Thép Gai, Lời Nhắc Tử Vong, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Thiên Nhiên, Giáp Gai.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Garen Aram và bảng ngọc bổ trợ Garen Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem