Cách lên đồ Heimerdinger ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Heimerdinger ARAM mới nhất và build bảng ngọc Heimerdinger Aram mùa 12 mạnh 2022.
Heimerdinger Mùa 12
Heimerdinger ARAM: Nhà Phát Minh Lỗi Lạc

Bảng ngọc Heimerdinger ARAM

CHUẨN XÁCChinh PhụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngĐốn hạ
PHÁP THUẬTTập trung tuyệt đốiCuồng phong tích tụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Heimerdinger Aram

Heimerdinger Q QHeimerdinger W WHeimerdinger E E

Phép bổ trợ Heimerdinger Aram

Flash Exhaust

Trang bị chính Heimerdinger Aram

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Heimerdinger Aram

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloTrượng Pha Lê RylaiTrượng Hư Vô

Heimerdinger Aram Mặt Nạ Thống Khổ Liandry, Giày Pháp Sư, Đồng Hồ Cát Zhonya, Quỷ Thư Morello, Trượng Pha Lê Rylai, Trượng Hư Vô.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Heimerdinger Aram và bảng ngọc bổ trợ Heimerdinger Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem