Cách lên đồ Lucian ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Lucian ARAM mới nhất và build bảng ngọc Lucian Aram mùa 12 mạnh 2022.
Lucian Mùa 12
Lucian ARAM: Kẻ Thanh Trừng

Bảng ngọc Lucian ARAM

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Lucian Aram

Lucian Q QLucian E ELucian W W

Phép bổ trợ Lucian Aram

Flash Cleanse

Trang bị chính Lucian Aram

Cung Phong LinhSúng Hải TặcVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Lucian Aram

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộSúng Hải TặcVô Cực KiếmThương Phục Hận SeryldaGiáp Thiên Thần

Lucian Aram Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Súng Hải Tặc, Vô Cực Kiếm, Thương Phục Hận Serylda, Giáp Thiên Thần.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Lucian Aram và bảng ngọc bổ trợ Lucian Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem