Cách lên đồ Nautilus ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Nautilus ARAM mới nhất và build bảng ngọc Nautilus Aram mùa 12 mạnh 2022.
Nautilus Mùa 12
Nautilus ARAM: Khổng Lồ Biển Sâu

Bảng ngọc Nautilus ARAM

KIÊN ĐỊNHDư ChấnNện khiênGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Nautilus Aram

Nautilus Q QNautilus W WNautilus E E

Phép bổ trợ Nautilus Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Nautilus Aram

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Cơ Động

Cách lên đồ Nautilus Aram

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Nautilus Aram Dây Chuyền Iron Solari, Giày Cơ Động, Tụ Bão Zeke, Lời Thề Hiệp Sĩ, Giáp Gai, Dây Chuyền Chuộc Tội.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Nautilus Aram và bảng ngọc bổ trợ Nautilus Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem