Cách lên đồ Sett ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Sett ARAM mới nhất và build bảng ngọc Sett Aram mùa 12 mạnh 2022.
Sett Mùa 12
Sett ARAM: Đại Ca

Bảng ngọc Sett ARAM

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Sett Aram

Sett Q QSett W WSett E E

Phép bổ trợ Sett Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Sett Aram

Chùy Phản KíchMóng Vuốt SterakRìu Đại Mãng Xà

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Sett Aram

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiMóng Vuốt SterakRìu Đại Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Gai

Sett Aram Chùy Phản Kích, Giày Thép Gai, Móng Vuốt Sterak, Rìu Đại Mãng Xà, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Gai.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Sett Aram và bảng ngọc bổ trợ Sett Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem