Cách lên đồ Singed ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Singed ARAM mới nhất và build bảng ngọc Singed Aram mùa 12 mạnh 2022.
Singed Mùa 12
Singed ARAM: Dược Sĩ Điên

Bảng ngọc Singed ARAM

CẢM HỨNGSách PhépTốc biến ma thuậtThị trường tương laiThuốc thời gian
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyMau lẹTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Singed Aram

Singed Q QSinged E ESinged W W

Phép bổ trợ Singed Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Singed Aram

Trượng Pha Lê RylaiGiáp Gia Tốc Hóa CuồngMũ Trụ Nguyền Rủa

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Singed Aram

Trượng Pha Lê RylaiGiày Thép GaiGiáp Gia Tốc Hóa CuồngMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Singed Aram Trượng Pha Lê Rylai, Giày Thép Gai, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Mũ Trụ Nguyền Rủa, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Thiên Nhiên.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Singed Aram và bảng ngọc bổ trợ Singed Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem