Cách lên đồ Skarner ARAM và Bảng Ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Skarner ARAM mới nhất và build bảng ngọc Skarner Aram mùa 13 mạnh 2023.
Skarner Mùa 13
Skarner ARAM: Bọ Cạp Kim Cương

Bảng ngọc Skarner ARAM

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Skarner Aram

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Phép bổ trợ Skarner Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Skarner Aram

Găng Tay Băng GiáGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Gai

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Skarner Aram

Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp GaiTim BăngGiáp Thiên Nhiên

Skarner Aram Găng Tay Băng Giá, Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giáp Gai, Tim Băng, Giáp Thiên Nhiên.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Skarner Aram và bảng ngọc bổ trợ Skarner Aram để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le