Cách lên đồ Skarner ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Skarner ARAM mới nhất và build bảng ngọc Skarner Aram mùa 12 mạnh 2022.
Skarner Mùa 12
Skarner ARAM: Bọ Cạp Kim Cương

Bảng ngọc Skarner ARAM

PHÁP THUẬTTăng Tốc PhaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Skarner Aram

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Phép bổ trợ Skarner Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Skarner Aram

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Liệt SĩGiáp Thiên Nhiên

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Skarner Aram

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiày Khai Sáng IoniaGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp GaiKhiên Băng Randuin

Skarner Aram Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Thiên Nhiên, Giáp Gai, Khiên Băng Randuin.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Skarner Aram và bảng ngọc bổ trợ Skarner Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem