Cách lên đồ Tahm Kench ARAM và Bảng Ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Tahm Kench ARAM mới nhất và build bảng ngọc Tahm Kench Aram mùa 13 mạnh 2022.
Tahm Kench Mùa 13
Tahm Kench ARAM: Thủy Quái Đại Vương

Bảng ngọc Tahm Kench ARAM

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Tahm Kench Aram

Tahm Kench Q QTahm Kench W WTahm Kench E E

Phép bổ trợ Tahm Kench Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Tahm Kench Aram

Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩGiáp Gai

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Tahm Kench Aram

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thép GaiLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Liệt Sĩ

Tahm Kench Aram Dây Chuyền Iron Solari, Giày Thép Gai, Lời Thề Hiệp Sĩ, Giáp Gai, Dây Chuyền Chuộc Tội, Giáp Liệt Sĩ.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Tahm Kench Aram và bảng ngọc bổ trợ Tahm Kench Aram để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22