Cách lên đồ Trundle ARAM và Bảng Ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Trundle ARAM mới nhất và build bảng ngọc Trundle Aram mùa 13 mạnh 2023.
Trundle Mùa 13
Trundle ARAM: Vua Quỉ Khổng Lồ

Bảng ngọc Trundle ARAM

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Trundle Aram

Trundle Q QTrundle W WTrundle E E

Phép bổ trợ Trundle Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Trundle Aram

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Gai

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Trundle Aram

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiVũ Điệu Tử ThầnTim Băng

Trundle Aram Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Tim Băng.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Trundle Aram và bảng ngọc bổ trợ Trundle Aram để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le