Cách lên đồ Twitch ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Twitch ARAM mới nhất và build bảng ngọc Twitch Aram mùa 12 mạnh 2022.
Twitch Mùa 12
Twitch ARAM: Chuột Thành Tinh

Bảng ngọc Twitch ARAM

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Twitch Aram

Twitch E ETwitch Q QTwitch W W

Phép bổ trợ Twitch Aram

Flash Cleanse

Trang bị chính Twitch Aram

Gươm Suy VongMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung Runaan

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Twitch Aram

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Twitch Aram Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Móc Diệt Thủy Quái, Cuồng Cung Runaan, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Twitch Aram và bảng ngọc bổ trợ Twitch Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem