Cách lên đồ Urgot ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Urgot ARAM mới nhất và build bảng ngọc Urgot Aram mùa 12 mạnh 2022.
Urgot Mùa 12
Urgot ARAM: Đao Phủ Dị Dạng

Bảng ngọc Urgot ARAM

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHNện khiênGiáp cốtTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Urgot Aram

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Phép bổ trợ Urgot Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Urgot Aram

Rìu Đại Mãng XàRìu ĐenGăng Tay Băng Hỏa

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Urgot Aram

Rìu Đại Mãng XàGiày Thép GaiRìu ĐenGăng Tay Băng HỏaGiáp GaiMóng Vuốt Sterak

Urgot Aram Rìu Đại Mãng Xà, Giày Thép Gai, Rìu Đen, Găng Tay Băng Hỏa, Giáp Gai, Móng Vuốt Sterak.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Urgot Aram và bảng ngọc bổ trợ Urgot Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem