Cách lên đồ Varus ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Varus ARAM mới nhất và build bảng ngọc Varus Aram mùa 12 mạnh 2022.
Varus Mùa 12
Varus ARAM: Mũi Tên Báo Thù

Bảng ngọc Varus ARAM

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Varus Aram

Varus Q QVarus E EVarus W W

Phép bổ trợ Varus Aram

Flash Cleanse

Trang bị chính Varus Aram

Nỏ Tử ThủCuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Varus Aram

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooCuồng Cung RunaanĐao TímGiáp Thiên Thần

Varus Aram Nỏ Tử Thủ, Giày Cuồng Nộ, Cuồng Đao Guinsoo, Cuồng Cung Runaan, Đao Tím, Giáp Thiên Thần.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Varus Aram và bảng ngọc bổ trợ Varus Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem