Cách lên đồ Volibear ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Volibear ARAM mới nhất và build bảng ngọc Volibear Aram mùa 12 mạnh 2022.
Volibear Mùa 12
Volibear ARAM: Gấu Sấm Sét

Bảng ngọc Volibear ARAM

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Volibear Aram

Volibear W WVolibear Q QVolibear E E

Phép bổ trợ Volibear Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Volibear Aram

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Liệt SĩGiáp Gai

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Volibear Aram

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiày Khai Sáng IoniaGiáp Liệt SĩGiáp GaiGiáp Thiên NhiênGiáp Tâm Linh

Volibear Aram Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Gai, Giáp Thiên Nhiên, Giáp Tâm Linh.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Volibear Aram và bảng ngọc bổ trợ Volibear Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem