Cách lên đồ Warwick ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Warwick ARAM mới nhất và build bảng ngọc Warwick Aram mùa 12 mạnh 2022.
Warwick Mùa 12
Warwick ARAM: Quái Thú Sổng Chuồng

Bảng ngọc Warwick ARAM

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
ÁP ĐẢOThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Warwick Aram

Warwick Q QWarwick W WWarwick E E

Phép bổ trợ Warwick Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Warwick Aram

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Gai

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Warwick Aram

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Tâm Linh

Warwick Aram Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Đại Mãng Xà, Giáp Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Tâm Linh.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Warwick Aram và bảng ngọc bổ trợ Warwick Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem