Cách lên đồ Wukong ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Wukong ARAM mới nhất và build bảng ngọc Wukong Aram mùa 12 mạnh 2022.
Wukong Mùa 12
Wukong ARAM: Hầu Vương

Bảng ngọc Wukong ARAM

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Wukong Aram

Wukong Q QWukong E EWukong W W

Phép bổ trợ Wukong Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Wukong Aram

Búa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử ThầnRìu Đen

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Wukong Aram

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnRìu ĐenGiáp Thiên ThầnMóng Vuốt Sterak

Wukong Aram Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Vũ Điệu Tử Thần, Rìu Đen, Giáp Thiên Thần, Móng Vuốt Sterak.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Wukong Aram và bảng ngọc bổ trợ Wukong Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem