Cách lên đồ Yone ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Yone ARAM mới nhất và build bảng ngọc Yone Aram mùa 12 mạnh 2022.
Yone Mùa 12
Yone ARAM: Kẻ Về Từ Cõi Chết

Bảng ngọc Yone ARAM

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
KIÊN ĐỊNHGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Yone Aram

Yone Q QYone E EYone W W

Phép bổ trợ Yone Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Yone Aram

Gươm Suy VongKhiên Thái DươngVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Yone Aram

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộKhiên Thái DươngVũ Điệu Tử ThầnLời Nhắc Tử VongVô Cực Kiếm

Yone Aram Gươm Suy Vong, Giày Cuồng Nộ, Khiên Thái Dương, Vũ Điệu Tử Thần, Lời Nhắc Tử Vong, Vô Cực Kiếm.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Yone Aram và bảng ngọc bổ trợ Yone Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem