Cách lên đồ Yorick ARAM và bảng ngọc mới nhất

Guides cách chơi lên đồ Yorick ARAM mới nhất và build bảng ngọc Yorick Aram mùa 12 mạnh 2022.
Yorick Mùa 12
Yorick ARAM: Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn

Bảng ngọc Yorick ARAM

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtTàn phá hủy diệtNgọn gió thứ haiLan tràn
CHUẨN XÁCHiện diện trí tuệHút máuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Yorick Aram

Yorick Q QYorick E EYorick W W

Phép bổ trợ Yorick Aram

Flash Snowball

Trang bị chính Yorick Aram

Búa Rìu Sát ThầnBúa Tiến CôngThương Phục Hận Serylda

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Yorick Aram

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiBúa Tiến CôngThương Phục Hận SeryldaRìu Đại Mãng XàRìu Đen

Yorick Aram Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Búa Tiến Công, Thương Phục Hận Serylda, Rìu Đại Mãng Xà, Rìu Đen.

Trên đây chia sẻ của Vmoba về cách chơi lên đồ Yorick Aram và bảng ngọc bổ trợ Yorick Aram để bạn tham khảo thêm.

Tướng xem