Lên đồ Blitzcrank DTCL Mùa 8 và đội hình Blitzcrank mới nhất

Cách lên đồ Blitzcrank DTCL mùa 8 và đội hình Blitzcrank dtcl mạnh tại vmoba, build trang bị chuẩn của Blitzcrank tft mới nhất.

Blitzcrank dtcl Blitzcrank dtcl

Blitzcrank tạo ra một trường cường hóa xung quanh bản thân, giảm tất cả sát thương nhận vào trong 4 giây.

Blitzcrank giá 1 vàng thuộc hệ Đấu sĩtộc ADMIN

Lên đồ Blitzcrank DTCL

Cách lên đồ Blitzcrank dtcl gồm: giáp máu warmog, vuốt rồng, Áo choàng gai.

Giáp Máu WarmogVuốt RồngÁo Choàng Gai

Đội hình Blitzcrank DTCL


Đội hình Blitzcrank Đấu sĩ

Các tướng Đấu sĩ nhận thêm máu tối đa.

  • (2) +20% Máu tối đa
  • (4) +30% Máu tối đa
  • (6) +50% Máu tối đa
  • (8) +89% Máu tối đa


Đội hình Blitzcrank ADMIN

ADMIN cho phép người chơi được chọn các hiệu ứng khác nhau mỗi ván đấu

  • (2) ADMIN chọn thời điểm kích hoạt và hiệu ứng
  • (4) ADMIN có thể chọn thêm hiệu ứng bổ sung với hiệu ứng trước
  • (6) Các hiệu ứng được tăng tác dụng thêm 160%

Trên đây là chia sẻ của vmoba về cách lên đồ Blitzcrank dtcl mùa 8 và đội hình Blitzcrank dtcl, bạn có thể tham khảo thêm nhé.

Tier list patch 12.22