Lên đồ Lissandra DTCL và đội hình Lissandra mới nhất

Cách lên đồ Lissandra DTCL và đội hình Lissandra dtcl mạnh tại vmoba, build trang bị chuẩn của Lissandra dtcl mới nhất.

Lissandra dtcl
Lissandra TFT: 4 vàng Hệ: Hộ công Tộc: ADMIN

Lên đồ Lissandra DTCL

Cách lên đồ Lissandra dtcl gồm Quỷ Thư Morello, Thương Shojin, Súng Hải Tặc.

Quỷ Thư MorelloThương ShojinSúng Hải Tặc

Đội hình Lissandra DTCL

Đội hình tướng cùng hệ Hộ công vs Lissandra

Tất cả đồng minh nhận thêm Kháng phép. Các tướng Hộ công nhận được nhiều hơn.

  • (2) +25 Kháng phép, +50 cho các đơn vị Hộ công
  • (3) +40 Kháng phép, +80 cho các đơn vị Hộ công
  • (4) +60 Kháng phép, +120 cho các đơn vị Hộ công
  • (5) +85 Kháng phép, +170 cho các đơn vị Hộ công

Đội hình tướng cùng tộc ADMIN vs Lissandra

ADMIN cho phép người chơi được chọn các hiệu ứng khác nhau mỗi ván đấu

  • (2) ADMIN chọn thời điểm kích hoạt và hiệu ứng
  • (4) ADMIN có thể chọn thêm hiệu ứng bổ sung và được tăng 30% tác dụng
  • (6) Các hiệu ứng được tăng tác dụng thêm 100%

Lissandra dtcl

Trên đây là chia sẻ của Vmoba về cách lên đồ Lissandra dtcl mùa 8 và đội hình Lissandra dtcl, bạn có thể tham khảo thêm nhé.

Post by: Cuong Le