Lên đồ Orianna DTCL mùa 6.5 và đội hình mới nhất

Cách lên đồ Orianna DTCL mùa 6.5 Máy Móc ghép đội hình và build trang bị chuẩn của Orianna Thuật Sư mới mạnh nhất.

Orianna dtcl
Orianna TFT: 4 vàng Hệ: Thuật Sư Tộc: Máy Móc

Lên đồ Orianna DTCL

Găng Bảo Thạch Vô Cực Kiếm Thương Shojin

Orianna Găng Bảo Thạch, Vô Cực Kiếm, Thương Shojin.

Orianna dtcl

Thông số chi tiết của Orianna Đấu trường chân lý. 

Giá 4 vàng Mana 160
Giáp 30 MR 30
DPS 40 / 72 / 130 Sát thương 50 / 90 / 162
Tốc độ đánh 0.8 Tỷ lệ crit 25%
Phạm vi 4 Máu 750 / 1350 / 2430

 

Kỹ năng Orianna DTCL

Lệnh Sóng Âm:

Orianna ra lệnh cho quả cầu bay tới vị trí kẻ địch tập trung đông nhất, sau đó phát ra một đợt sóng âm. Đồng minh xung quanh trong vòng 2 ô nhận lá chắn trong vòng 4 giây, kẻ địch trong vùng sẽ bị hất tung và nhận sát thương phép.

Kẻ địch đứng cạnh quả cầu sẽ bị hút vào trong và làm choáng.

  • Sát thương: 350 / 550 / 1500
  • Khiên: 175 / 375 / 750
  • Thời gian choáng: 1.5 / 1.5 / 5
 

Đội hình Orianna DTCL

đội hình tướng cùng hệ Thuật Sư vs Orianna

Senna Senna dtcl Vệ Binh vs Vệ Binh - Thuật Sư
Lulu Lulu dtcl Yordle - Thuật Sư
Morgana Morgana dtcl Băng Đảng - Thuật Sư

Đội của bạn nhận thêm Kháng Phép, tướng Thuật Sư nhận thêm Hồi máu và Lá chắn.

  • (2) 20 Kháng Phép, 20% hồi máu và lá chắn
  • (3) 35 Kháng Phép, 25% hồi máu và lá chắn
  • (4) 50 Kháng Phép, 30% hồi máu và lá chắn
  • (5) 75 Kháng Phép, 40% hồi máu và lá chắn


tướng cùng tộc Máy Móc vs Orianna

Camille Camille dtcl Máy Móc - Thách Đấu
Jhin Jhin dtcl Máy Móc - Xạ Thủ
Zilean Zilean dtcl Máy Móc - Nhà Phát Minh

Tăng tốc độ đánh cho tất cả đồng minh, cộng thêm với mỗi nâng cấp Công nghệ.

  • (2) Thêm 10% tốc độ đánh và 7% với mỗi nâng cấp
  • (4) Thêm 30% tốc độ đánh và 15% với mỗi nâng cấp
  • (6) Thêm 50% tốc độ đánh và 25% với mỗi nâng cấp