Alistar ARAM Build Runes and Items S13

Guides Alistar ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Alistar Mùa 13
Alistar Aram s13

Alistar ARAM Runes

Kiên ĐịnhDư chấnTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Alistar Aram ability

Alistar Q QAlistar W WAlistar E E

Alistar Aram spells

Flash Snowball

Alistar Aram core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Alistar Aram final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội