Amumu ARAM Build Runes and Items S13

Guides Amumu ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Amumu Mùa 13
Amumu Aram s13

Amumu ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Amumu Aram ability

Amumu E EAmumu Q QAmumu W W

Amumu Aram spells

Flash Snowball

Amumu Aram core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Amumu Aram final build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái DươngGiáp GaiMặt Nạ Vực Thẳm