Ashe ARAM Build Runes and Items S13

Guides Ashe ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Ashe Mùa 13
Ashe Aram s13

Ashe ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Ashe Aram ability

Ashe W WAshe Q QAshe E E

Ashe Aram spells

Flash Cleanse

Ashe Aram core items

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Ashe Aram final build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmGươm Suy VongGiáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le