Camille ARAM Build Runes and Items S13

Guides Camille ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Camille Mùa 13
Camille Aram s13

Camille ARAM Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Camille Aram ability

Camille Q QCamille E ECamille W W

Camille Aram spells

Flash Snowball

Camille Aram core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Camille Aram final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le