Corki ARAM Build Runes and Items S13

Guides Corki ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Corki Mùa 13
Corki Aram s13

Corki ARAM Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThuốc thời gian
Áp ĐảoVị máuThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Corki Aram ability

Corki Q QCorki E ECorki W W

Corki Aram spells

Flash Cleanse

Corki Aram core items

Thần Kiếm MuramanaBão Tố LudenNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Corki Aram final build

Thần Kiếm MuramanaGiày Pháp SưBão Tố LudenNgọn Lửa Hắc HóaRìu Mãng XàChùy Gai Malmortius
Post by: Cuong Le