Dr. Mundo ARAM Build Runes and Items S13

Guides Dr. Mundo ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Dr. Mundo Mùa 13
Dr. Mundo Aram s13

Dr. Mundo ARAM Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtNgọn gió thứ haiLan tràn
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Dr. Mundo Aram ability

Dr. Mundo Q QDr. Mundo E EDr. Mundo W W

Dr. Mundo Aram spells

Flash Snowball

Dr. Mundo Aram core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngGiáp Tâm Linh

Boot

Giày Thép Gai

Dr. Mundo Aram final build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp Tâm LinhGiáp GaiRìu Đại Mãng Xà