Evelynn ARAM Build Runes and Items S13

Guides Evelynn ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Evelynn Mùa 13
Evelynn Aram s13

Evelynn ARAM Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Pháp ThuậtTập trung tuyệt đốiCuồng phong tích tụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Evelynn Aram ability

Evelynn Q QEvelynn E EEvelynn W W

Evelynn Aram spells

Flash Snowball

Evelynn Aram core items

Đai Tên Lửa HextechMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Boot

Giày Pháp Sư

Evelynn Aram final build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư VôDây Chuyền Chữ ThậpNgọn Lửa Hắc Hóa