Fiddlesticks ARAM Build Runes and Items S13

Guides Fiddlesticks ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Fiddlesticks Mùa 13
Fiddlesticks Aram s13

Fiddlesticks ARAM Runes

Áp ĐảoThú Săn MồiPhát bắn đơn giảnMắt thây maThợ săn tối thượng
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Fiddlesticks Aram ability

Fiddlesticks W WFiddlesticks Q QFiddlesticks E E

Fiddlesticks Aram spells

Flash Snowball

Fiddlesticks Aram core items

Đai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Fiddlesticks Aram final build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloTrượng Hư VôNgọn Lửa Hắc Hóa
Post by: Cuong Le