Galio ARAM Build Runes and Items S13

Guides Galio ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Galio Mùa 13
Galio Aram s13

Galio ARAM Runes

Kiên ĐịnhDư chấnNện khiênGiáp cốtLan tràn
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Galio Aram ability

Galio Q QGalio W WGalio E E

Galio Aram spells

Flash Snowball

Galio Aram core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Galio Aram final build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloMũ Trụ Nguyền RủaMũ Phù Thủy Rabadon
Post by: Cuong Le