Gnar ARAM Build Runes and Items S13

Guides Gnar ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Gnar Mùa 13
Gnar Aram s13

Gnar ARAM Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Gnar Aram ability

Gnar Q QGnar W WGnar E E

Gnar Aram spells

Flash Snowball

Gnar Aram core items

Tam Hợp KiếmRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Gnar Aram final build

Tam Hợp KiếmGiày Thép GaiRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnKhiên Băng RanduinGiáp Thiên Nhiên