Graves ARAM Build Runes and Items S13

Guides Graves ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Graves Mùa 13
Graves Aram s13

Graves ARAM Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Graves Aram ability

Graves Q QGraves E EGraves W W

Graves Aram spells

Flash Snowball

Graves Aram core items

Kiếm Âm UNguyệt ĐaoSúng Hải Tặc

Boot

Giày Thép Gai

Graves Aram final build

Kiếm Âm UGiày Thép GaiNguyệt ĐaoSúng Hải TặcThương Phục Hận SeryldaChùy Gai Malmortius