Irelia ARAM Build Runes and Items S13

Guides Irelia ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Irelia Mùa 13
Irelia Aram s13

Irelia ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Irelia Aram ability

Irelia Q QIrelia W WIrelia E E

Irelia Aram spells

Flash Snowball

Irelia Aram core items

Gươm Suy VongNỏ Tử ThủĐao Tím

Boot

Giày Thủy Ngân

Irelia Aram final build

Gươm Suy VongGiày Thủy NgânNỏ Tử ThủĐao TímVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần