Ivern ARAM Build Runes and Items S13

Guides Ivern ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Ivern Mùa 13
Ivern Aram s13

Ivern ARAM Runes

Pháp ThuậtTriệu hồi aerieÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhThủy thượng phiêu
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Ivern Aram ability

Ivern E EIvern Q QIvern W W

Ivern Aram spells

Flash Exhaust

Ivern Aram core items

Vương Miện ShurelyaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa Dược

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Ivern Aram final build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaTrượng Lưu ThủyBình Thải Hóa DượcĐồng Hồ Cát ZhonyaDây Chuyền Chuộc Tội