Janna ARAM Build Runes and Items S13

Guides Janna ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Janna Mùa 13
Janna Aram s13

Janna ARAM Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáThời điểm hoàn hảoGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Janna Aram ability

Janna W WJanna E EJanna Q Q

Janna Aram spells

Flash Exhaust

Janna Aram core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Bạc

Janna Aram final build

Vương Miện ShurelyaGiày BạcBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi SụcChuông Bảo Hộ Mikael
Post by: Cuong Le