Jarvan IV ARAM Build Runes and Items S13

Guides Jarvan IV ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Jarvan IV Mùa 13
Jarvan IV Aram s13

Jarvan IV ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jarvan IV Aram ability

Jarvan IV Q QJarvan IV E EJarvan IV W W

Jarvan IV Aram spells

Flash Snowball

Jarvan IV Aram core items

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

Jarvan IV Aram final build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius