Jax ARAM Build Runes and Items S13

Guides Jax ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Jax Mùa 13
Jax Aram s13

Jax ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jax Aram ability

Jax W WJax E EJax Q Q

Jax Aram spells

Flash Snowball

Jax Aram core items

Búa Rìu Sát ThầnGươm Suy VongNgọn Thương Shojin

Boot

Giày Thép Gai

Jax Aram final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiGươm Suy VongNgọn Thương ShojinVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le