Jayce ARAM Build Runes and Items S13

Guides Jayce ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Jayce Mùa 13
Jayce Aram s13

Jayce ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Jayce Aram ability

Jayce Q QJayce W WJayce E E

Jayce Aram spells

Flash Snowball

Jayce Aram core items

Nguyệt ĐaoThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Jayce Aram final build

Nguyệt ĐaoGiày Khai Sáng IoniaThần Kiếm MuramanaThương Phục Hận SeryldaKiếm Ma YoumuuÁo Choàng Bóng Tối

Other aram champions