Kayle ARAM Build Runes and Items S13

Guides Kayle ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Kayle Mùa 13
Kayle Aram s13

Kayle ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Kayle Aram ability

Kayle Q QKayle E EKayle W W

Kayle Aram spells

Flash Cleanse

Kayle Aram core items

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnMũ Phù Thủy Rabadon

Boot

Giày Cuồng Nộ

Kayle Aram final build

Nanh NashorGiày Cuồng NộQuyền Trượng Ác ThầnMũ Phù Thủy RabadonTrượng Pha Lê RylaiTrượng Hư Vô