Kled ARAM Build Runes and Items S13

Guides Kled ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Kled Mùa 13
Kled Aram s13

Kled ARAM Runes

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Kled Aram Ability

Kled Q QKled W WKled E E

Kled Aram Spells

Flash Snowball

Kled Aram core items

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Kled Aram final build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Thiên Thần