Leona ARAM Build Runes and Items S13

Guides Leona ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Leona Mùa 13
Leona Aram s13

Leona ARAM Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Leona Aram ability

Leona W WLeona E ELeona Q Q

Leona Aram spells

Flash Snowball

Leona Aram core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Leona Aram final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiKhiên Băng Randuin
Post by: Cuong Le