Lillia ARAM Build Runes and Items S13

Guides Lillia ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Lillia Mùa 13
Lillia Aram s13

Lillia ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngNhát chém ân huệ
Pháp ThuậtMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Lillia Aram ability

Lillia Q QLillia W WLillia E E

Lillia Aram spells

Flash Snowball

Lillia Aram core items

Mũ Trụ Nguyền RủaJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiTrượng Pha Lê Rylai

Boot

Giày Pháp Sư

Lillia Aram final build

Mũ Trụ Nguyền RủaGiày Pháp SưJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon