Lucian ARAM Build Runes and Items S13

Guides Lucian ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Lucian Mùa 13
Lucian Aram s13

Lucian ARAM Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Lucian Aram ability

Lucian Q QLucian E ELucian W W

Lucian Aram spells

Flash Cleanse

Lucian Aram core items

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriĐại Bác Liên Thanh

Boot

Giày Cuồng Nộ

Lucian Aram final build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik