Maokai ARAM Build Runes and Items S13

Guides Maokai ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Maokai Mùa 13
Maokai Aram s13

Maokai ARAM Runes

KIÊN ĐỊNHDư ChấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Maokai Aram Ability

Maokai Q QMaokai W WMaokai E E

Maokai Aram Spells

Flash Snowball

Maokai Aram core items

Giáp Liệt SĩGiáp Vai Nguyệt ThầnGiáp Gai

Boot

Giày Bạc

Maokai Aram final build

Giáp Liệt SĩGiày BạcGiáp Vai Nguyệt ThầnGiáp GaiQuỷ Thư MorelloĐồng Hồ Cát Zhonya