Miss Fortune ARAM Build Runes and Items S13

Guides Miss Fortune ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Miss Fortune Mùa 13
Miss Fortune Aram s13

Miss Fortune ARAM Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Miss Fortune Aram ability

Miss Fortune Q QMiss Fortune W WMiss Fortune E E

Miss Fortune Aram spells

Flash Cleanse

Miss Fortune Aram core items

Móc Diệt Thủy QuáiVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Miss Fortune Aram final build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần DominikGiáp Thiên Thần

Other aram champions