Nasus ARAM Build Runes and Items S13

Guides Nasus ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Nasus Mùa 13
Nasus Aram s13

Nasus ARAM Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Nasus Aram ability

Nasus Q QNasus W WNasus E E

Nasus Aram spells

Flash Snowball

Nasus Aram core items

Búa Rìu Sát ThầnTim BăngGiáp Tâm Linh

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Nasus Aram final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Khai Sáng IoniaTim BăngGiáp Tâm LinhGiáp GaiGiáp Thiên Nhiên