Nautilus ARAM Build Runes and Items S13

Guides Nautilus ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Nautilus Mùa 13
Nautilus Aram s13

Nautilus ARAM Runes

KIÊN ĐỊNHDư ChấnNện khiênGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Nautilus Aram Ability

Nautilus Q QNautilus W WNautilus E E

Nautilus Aram Spells

Flash Snowball

Nautilus Aram core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Nautilus Aram final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội