Nilah ARAM Build Runes and Items S13

Guides Nilah ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Nilah Mùa 13
Nilah Aram s13

Nilah ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngHút máuChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoTác động bất chợtThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nilah Aram ability

Nilah Q QNilah E ENilah W W

Nilah Aram spells

Flash Cleanse

Nilah Aram core items

Rìu Mãng XàNỏ Tử ThủMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Nilah Aram final build

Rìu Mãng XàGiày Cuồng NộNỏ Tử ThủMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmHuyết Kiếm