Nunu ARAM Build Runes and Items S13

Guides Nunu ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Nunu Mùa 13
Nunu Aram s13

Nunu ARAM Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Nunu Aram ability

Nunu Q QNunu E ENunu W W

Nunu Aram spells

Flash Snowball

Nunu Aram core items

Khiên Thái DươngJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiáp Gai

Boot

Giày Thủy Ngân

Nunu Aram final build

Khiên Thái DươngGiày Thủy NgânJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiáp GaiGiáp Thiên NhiênThú Tượng Thạch Giáp